اخبار خارجی

افتتاحیه «اندیشه راقی» با اندیشمندان داخلی و خارجی +برنامه ها

افتتاحیه «اندیشه راقی» با اندیشمندان داخلی و خارجی +برنامه ها
همایش «اندیشه راقی» درباره تبیین اندیشه ولایت با محوریت اندیشه مقام معظم رهبری به مدت چهار روز برگزار می‌شود و آیت‌الله حائری شیرازی و شیخ شفیق جرادی( اندیشمند لبنانی) در آن حضور خواهند داشت.

افتتاحیه «اندیشه راقی» با اندیشمندان داخلی و خارجی +برنامه ها