قیمت

اعتماد عمومی به برخی آمارها کاهش یافته است/ برخی دستگاه‌ها به مرکز آمار اطلاعات نمی‌دهند

اعتماد عمومی به برخی آمارها کاهش یافته است/ برخی دستگاه‌ها به مرکز آمار اطلاعات نمی‌دهند
رئیس مرکز آمار ایران گفت: اعتماد عمومی به برخی آمارها کاهش پیدا کرده است و اجماع تولید آمار نداریم.

اعتماد عمومی به برخی آمارها کاهش یافته است/ برخی دستگاه‌ها به مرکز آمار اطلاعات نمی‌دهند