پایگاه خبری

اعتراف سرمربی التعاون پس از باخت به استقلال

اعتراف سرمربی التعاون پس از باخت به استقلال
سرمربی رومانیایی التعاون از دلیل اصلی شکست تیمش در دیدار برابر استقلال سخن به میان آورد.

اعتراف سرمربی التعاون پس از باخت به استقلال