پایگاه خبری

اشتغال 132 هزار نفر از طریق کاریابی‌ها

اشتغال 132 هزار نفر از طریق کاریابی‌ها
مدیرکل دفتر کاریابی‌های وزارت کار از مراجعه ۴۷۰ هزار نفر به دفاتر کاریابی‌ها در ۱۰ ماهه امسال خبر داد و گفت: واگذاری امور مربوط به بیمه بیکاری در دو استان کشور به شکل الکترونیکی انجام شده و نتایج موفقیت آمیزی داشته است.

اشتغال 132 هزار نفر از طریق کاریابی‌ها