پایگاه خبری

اسپانیا در ایران پتروشیمی‌ ساز می‌شود

اسپانیا در ایران پتروشیمی‌ ساز می‌شود
یک مقام مسئول با اشاره به مذاکرات ایران و اسپانیا برای بازگشایی خط جدید اعتباری برای توسعه صنعت پتروشیمی، سه محور همکاری جدید با غول پتروشیمی دانمارک را تشریح کرد.

اسپانیا در ایران پتروشیمی‌ ساز می‌شود