پایگاه خبری

استیماچ سرمربی پولادی شد

استیماچ سرمربی پولادی شد
سرمربی سابق سپاهان هدایت تیم الشحانیه قطر را برعهده گرفت.

استیماچ سرمربی پولادی شد