اخبار سیاسی

از واکنش‌ به تخلفات فریدون تا اجماع جریانات سیاسی علیه گورباچف آمریکا

از واکنش‌ به تخلفات فریدون تا اجماع جریانات سیاسی علیه گورباچف آمریکا
فساد اقتصادی حسین فریدون، مواضع برخی شخصیت‌ها در مورد حادثه پلاسکو، مصوبه جدید آمریکا مبنی بر لغو روادید 7کشور مسلمان و برخی مسائل دیگر سیاسی موضوعاتی است که این گزارش هفتگی به آنها پرداخته است.

از واکنش‌ به تخلفات فریدون تا اجماع جریانات سیاسی علیه گورباچف آمریکا