پایگاه خبری

ادعای مضحک یک معارض سوری درخصوص دولت اسد

ادعای مضحک یک معارض سوری درخصوص دولت اسد
«نصر الحریری» رئیس هیات مذاکره کنندگان معارضان سوریه در ژنو4 دوشنبه شب در یک نشست خبری پس از دیدار با نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که «اطلاعاتی را در اختیار استیفان دی میستورا قرار دادیم که هماهنگی داعش با دولت سوریه را ثابت می کند.»

ادعای مضحک یک معارض سوری درخصوص دولت اسد