پایگاه خبری

اختصاص بخشی از مهریه عروس ها به داعش

اختصاص بخشی از مهریه عروس ها به داعش
یک منبع بومی در استان نینوای عراق اعلام کرد، داعش در راستای افزایش منابع درآمدی خود یک سری قوانین جدید تعیین کرده که بر اساس آنها مالیات‌هایی را برای ثبت ازدواج در موصل و همچنین بخشی از مهریه عروسها را اخذ می‌کند.

اختصاص بخشی از مهریه عروس ها به داعش

میهن دانلود