پایگاه خبری

احتمال تخریب بافت قدیمی جهرم در پی سیلاب

احتمال تخریب بافت قدیمی جهرم در پی سیلاب
مدیر ستاد مقابله با سیل شهرداری جهرم با قدردانی از همکاری‌های خوب مردم، خواستار استمرار همکاری‌ها برای کاهش مشکلات ناشی از شدت بارش‌ها از سوی گروه‌های مردمی شد.

احتمال تخریب بافت قدیمی جهرم در پی سیلاب