پایگاه خبری

آمریکا به این زودی‌ سفارتش را منتقل نمی‌ کند

آمریکا به این زودی‌ سفارتش را منتقل نمی‌ کند
منابع نزدیک به «دونالد ترامپ» خبر دادند که قرار نیست «به این زودی ها» سفارت واشنگتن در سرزمین های اشغالی به «قدس» منتقل شود.

آمریکا به این زودی‌ سفارتش را منتقل نمی‌ کند