طلا

آمانو: برجام دسترسی به اطلاعات درباره ایران و سایت‌های آن را بیشتر می‌کند

آمانو: برجام دسترسی به اطلاعات درباره ایران و سایت‌های آن را بیشتر می‌کند
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که برجام دسترسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اطلاعات درباره ایران و سایت‌های این کشور را بیشتر می‌کند.

آمانو: برجام دسترسی به اطلاعات درباره ایران و سایت‌های آن را بیشتر می‌کند