پایگاه خبری

آشنایی با حریف تمرینی تیم ملی

آشنایی با حریف تمرینی تیم ملی
پاپوا گینه نو که در سال 1973 از استرالیا مستقل شد، در حال حاضر در رتبه 159 رنکینگ فیفا قرار دارد و دومین تیم قدرتمند قاره اقیانوسیه پس از استرالیا محسوب می‌شود.

آشنایی با حریف تمرینی تیم ملی

سایت خبری زندگی