پایگاه خبری

آخوندی: 15 آزادراه در حال ساخت است

آخوندی: 15 آزادراه در حال ساخت است
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: 15 آزادراه در حال ساخت است که در تاریخ ایران سابقه ندارد.

آخوندی: 15 آزادراه در حال ساخت است