پایگاه خبری

آخرین جزئیات از وضعیت ستایش 3 ساله

آخرین جزئیات از وضعیت ستایش 3 ساله
رئیس اداره بهزیستی رفسنجان گفت: ستایش 3 ساله که مورد کودک‌آزاری قرار گرفته بود و تحت درمان بود، روز گذشته ترخیص و به بهزیستی کرمان منتقل شد.

آخرین جزئیات از وضعیت ستایش 3 ساله

فیلم سوپرمن